" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

जमानत सहित सम्झाैता गर्न अाउने बारे । (अाशय पत्र)