धान उत्पादनमा वृद्धि ,राष्ट्रको समृद्धि भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवसकाे अवसरमा राेपाइमा नगरप्रमुख लगायत नगरबासीहरु