" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

नगर वस्तुगत विवरण तयारीका लागि प्राविधिक तथा अार्थिक प्रस्ताव अाह्वान गरिएकाे सूचना