" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

सम्बन्धीत वडामा गइ जेष्ठ नागरीक परीचय पत्र वितरण गर्नु हुदै नगर प्रमुखज्यू