" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

हलुका सवारी चालक (सेवा करार) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको ।