अा०व० २०७४।०७५ काे बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरु