नगरपालिकाकाे कर्मचारीहरुलार्इ IPT र MAS सम्बन्धी २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्नु हुदै नगर प्रमुख ज्यू