नगर प्रमुख ज्यूबाट उर्लाबारीका विपन्न वर्गलाइ न्यानाे कपडा वितरण कार्यक्रमका केही झलकहरु