याेजना स‌ञ्चालनमा अाएकाे विवादकाे विषयमा छलफल गरिदै ।