सटर काेठा भाडामा लगाउनकाे लागि शिलबन्दी निवेदन अाव्हानकाे सूचना