सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

अा०व० २०७४।०७५ काे बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरु