सिमसारयुक्त पर्यटकीय नगर उर्लाबारी

यस न०पा० बाट सरुवा भर्इ जानु भएका कार्यकारी अधिकृत श्री सुरेन्द थापा मगरज्यूकाे विदार्इ कार्यक्रम