सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

सडक मर्मत कार्यमा निर्देशन दिनु हुदै नगर प्रमुखज्यू