सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

१ नं वडा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रमका केही झलकहरुः