सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

२ नं वडा कार्यालय

Jane

कुमार कंडेल

वडा अध्यक्ष

example@example.com

9852044831


 

Mike

साेनाम तामाङ

वडा सचिव

sanamtamang551@gmail.com

9815969270