सिमसारयुक्त पर्यटकीय नगर उर्लाबारी

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२