सिमसारयुक्त पर्यटकीय नगर उर्लाबारी

तेस्रो नगरपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु

बैठक मिति २०७२-०९-३०