सिमसारयुक्त पर्यटकीय नगर उर्लाबारी

उर्लाबारी नगरपालिकामा हाल सञ्चालित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरु (०७२/०७३) :