सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

१ घर परिवारको सम्पन्नता स्तरिकरण विवरण