सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

नगरपालिकाकाे कर्मचारीहरुलार्इ उत्तरदायित्व प्रबर्धन र पालना अनुगमन सम्बन्धी १ दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम