सिमसारयुक्त पर्यटकीय नगर उर्लाबारी

उर्लाबारी नगरपालिकाको सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन–२०७२ (अन्तिम)