" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

कार्यपालकाकाे निर्णय र अादेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७४