" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

घ वर्गकाे निमार्ण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५