" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको आशयको सूचना ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः