" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५