" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना (आ व २०७५।०७६ काे दहत्तर बहत्तर शुल्क)

Supporting Documents: