" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सहजकर्ता (सि.वि.आर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः