" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

हलुका सवारी चालक सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।