" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

News and Notices

शहरी स्वास्थ्य केन्द्रकाे उदघाटन कार्यक्रम ।

यस नगरपालिकामा संचालन हुने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा समुद्घाटन गरिने भएकोले उक्त कार्यक्रममा यहाको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
निम्न 
मिति : २०७३-०३-२२ गते बुधबार
समय : बिहान ११ बजेदेखि

सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रममा उपस्थित भर्इ दिने बारे ।

यस उर्लाबारी नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ बमोजिम तपसिलको मिति, समय र स्थानमा हुने निश्चित भएको हुदा यहाँको उपस्थितीको लागि अनुरोध छ ।
तपसिल
मिति   : २०७३-०३-२०
समय : दिउसो २ बजे देखि

अ.न.मि. (स्वास्थ्य सेवा) पदमा करारमा नियुक्ति गरिने सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएकाे सार्वजनिक सूचना ।

यस नगरपालिकामा संचालन हुने शहरी स्वास्थ्य चौकीको लागि अ.न.मि. (स्वास्थ्य सेवा) पदमा करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्नलिखित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यस नगरपालिकाबाट स्वीकृत फारम भरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

विज्ञापन कर संकलनको ठेक्का स्थगित गरिएको सूचना :

मिति २०७३-०२-०३ मा प्रकाशित विज्ञापन कर संकलनको ठेक्का आह्वान सम्बन्धि सूचना विशेष कारणवश अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलको लागि स्थगित गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाको लागि क्षमाप्रार्थी छौ ।

Pages