" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

एम आइ एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।