सम्मानित उच्च अदालतबाट मिति २०७६ असाेज ८ गते भएकाे परमादेश ।

राहत संकलन तथा वितरणको विवरणः