दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नवौँ नगर सभाबाट संशोधित आ.व २०७९।०८० को बजेट, योजना तथा कार्यक्रम