दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वडा नं. १

Population: 
६९९५
Ward Contact Number: 
०२१-६२२४९९
Weight: 
0