दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वडा नं. ७

Population: 
७६६३
Ward Contact Number: 
०२१-५४०८०२
Weight: 
6