आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । (मिति २०८० साल कार्तिक महिना)