Tax and Fees

Post date Document
उर्लाबारी न.पा. र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्यको साझेदार संस्था मेची महाकाली इन्भायरमेन्ट केयर प्रा.लि. लाई फोहोर संकलन, विर्सजन गरे वापत उठाउन अधिकार दिइएको सरसफाई शुल्क : 02/11/2016 - 16:46 PDF icon सरसफाई शुल्क.pdf
एकिकृत सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि स्वीकृत दर रेट 02/11/2016 - 16:32 PDF icon एकिकृत सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि स्वीकृत दर रेट.pdf
एकिकृत सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि संरचनाको मूल्यांकन दर रेट 02/11/2016 - 16:31 PDF icon एकिकृत सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि संरचनाको मूल्यांकन दर रेट.pdf
एकिकृत सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि जग्गाको वडा स्तरीय मूल्यांकन दर रेट 02/11/2016 - 16:28 PDF icon एकिकृत सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि जग्गाको वडा स्तरीय मूल्यांकन दर रेट.pdf

COVID-19 विशेषः

COVID-19 सम्बन्धमा उर्लाबारी नगरपालिकाको सम्पर्क व्यक्तिको विवरणः

सम्पर्क व्यक्ति

सम्पर्क नं.

  COVID-19 

 तोयानाथ घिमिरे

 9842136584

 क्‌वारेन्टाईन

 सुरेश खड्का 

 9842652721

 आइसोलेसन

 डा. योगेश कुमार मण्डल

 9852042190