दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७९।०८० को मा उर्लाबारी नगरपालिकाबाट भए गरेका कार्यसम्पादनको मिति २०८० कार्तिक २३ गते भएको वार्षिक प्रगती प्रस्तुतिकरण तथा समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन-२०८०