दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिकाको आठौँ नगरसभाको पहिलो र दोस्रो बैठकका केही झलकहरुः