उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ७ को कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ।