कार्यालय सहयाेगी पद (करार सेवा) काे नतिजा प्रकासन गरिएकाे सूचना ।