गर्भवति महिलाहरुको लागी ग्रामिण VIDEO X-RAY सेवा संचालन हुने सम्वन्धि सूचना ।