नगरवासी महानुभावहरुमा घर नक्सा पास सम्बन्धी जानकारी ।

उर्लाबारी नगरपालिका कार्यालयले भवन संहिता–२०६० कार्यान्वयन गरिसकेकोले घर निर्माण गर्दा अनिवार्यरुपमा नगरपालिकाबाट अनुमती लिएर मात्र घर निर्माण गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ साथै साविकको उर्लाबारी नगर विकास समितिमा रही रहेका घर नक्साका फाईलहरुलाई घर नक्सा अभिलेखिकरण मापदण्ड बमोजिम अभिलेखिकरण प्रकृया अगाडी बढाईसकेको समस्त नगरवासीहरुमा जानकारी गराईन्छ ।

                                                                                                                                              खड्ग बहादुर फागो 
                                                                                                                                                  नगर प्रमुख