बोलपत्र आव्हानको सूचना । (मिति २०७७।११।०५ को मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)