" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

भवनको नक्सा पास सम्बन्धी जरुरी सूचना