भुकम्प प्रतिरोधि भवन, संरचना निर्माण सम्बन्धि कालिगढ तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०८०/०२/३२