दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

मालपाेत कर/ सम्पति करकाे सेवा अवरुद्ध हुने बारेकाे सूचना ।