मावा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन सम्बन्धी ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । (मिति २०७८।०५।२४ को नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित)