मिति २०७५।१०।२२ गते साेनाम ल्हाेछारकाे अवसरमा स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना ।