विद्युतिय चुल्हो खरिदको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।