विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको इ-बिड मार्फत प्रकासित सूचना । (मिति २०७८।०४।२७ गतेको सौर्य राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित)